ห้องพัก
ค่าที่พัก (บาท/คืน)
1. ห้องพัก (พัก 2 คน)
2,000
2. บ้านพัก 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ (พัก 2 คน)
3,000
3. บ้านพัก 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ (พัก 4 คน)
4,500
4. บ้านพัก 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ (พัก 8 คน)
5,000
5. ห้องพักรวม 10-30 คน
5,000

หมายเหตุ ;
ราคาที่พักแถมอาหารเช้า
มีส่วนลดตามฤดูกาลและส่วนลดพิเศษสำหรับกลุ่มทัวร์ ข้าราชการ ผู้สูงอายุ
นักเรียน-นักศึกษา (ยกเว้นวันหยุดยาวต่อเนื่องและวันหยุดเทศกาล)
กรุณาสอบถามรายละเอียดที่สำนักงาน
แบบฟอร์มการจองห้องพัก

   ชื่อ/Name                  :
   นามสกุล / Surname   :
   โทรศัพท์/ Telephone :
   อีเมลล์ / E-mail           :

   ประเภทห้องพัก / Room type :
   จำนวนห้องที่ต้องการ / Number of required unit :

   ช่วงเวลาการจองห้อง / Period of stay :
   เริ่มจาก / From : (dd/mm/yyyy)
   จนถึง / To        : (dd/mm/yyyy)


ที่ติดต่อ:

 

กทม.

โทร./แฟกซ์ 02-718-3795-6

    ปากช่อง โทร 044-929-875-6
แฟกซ์ 044-929-878
    e-mail: chalethillresort@yahoo.com